Serveis

·  Programació a Mida

        ·  Manteniments In-Situ

        

        ·    Auditoria de Seguretat

        

        ·  Assistència Tècnica

        

        ·  Altres 

                   L'equip tècnic de IFilosa vol ser el teu departament d'informàtica, d'una manera descentralitzada i sense els costos de personal que suposarien per al teu negoci.


Afegim valor a la teva empresa, proporcionant assistència, resolució de problemes o implementació de noves funcionalitats, de forma presencial o remota.

Consulta pel nostre Manteniment correctiu o preventiu, amb tarifa fixa mensual, o per bons
.